Opdatering af Navigation

PC Forbered
opdatering
PC Navigation Updater
Download
PC Start
Navigation Updater
PC Vælg Navigation
&Download
Køretøj Opdateringsvejledning
Trin 1 Vælg Navigation
Update Step Image

Søg efter køretøjs-/modelnavn

 • 1
 • Indtast modelnavn eller softwareversion for din navigationsenhed (du kan også søge efter dit køretøj efter model eller årgang eller blot klikke med musen)
 • 2
 • Vælg dine oplysninger på rullelisten
 • 3
 • Vælg dit køretøjs model
 • 4
 • Klik på "OK" for at få vist oplysninger om køretøjet
 • ※ Oplysninger om SW-version kan findes under Indstillinger >
  Systeminfo > SW-info eller Indstillinger > Systeminfo >
  Versionsinfo
  Med forbehold for mindre bilvariationer
Update Step Image

Bekræft dit køretøj

 • 1
 • kontroller, at det valgte køretøj er det rigtige
 • 2
 • Vælg en placering, hvor opdateringsfilen/dataene skal gemmes
 • 3
 • Klik på "Skift bil", hvis du har brug for at skifte køretøj
 • 4
 • Klik på "Næste"
Trin 2 Vælg lagringsplacering
Update Step Image
 • 1
 • Vælg en placering, hvor opdateringsfilen/dataene skal gemmes
 • 2
 • Klik på "OK" for at fortsætte til næste trin
 • ※ Selv om du vælger SD-kort/USB som lagermedie, bliver filerne
  midlertidigt gemt på diskdrevet og derefter kopieret til
  SD-kortet/USB'en. Tjek, at diskdrevet har tilstrækkeligt med
  plads, før du fortsætter med opdateringen
Trin 3 Opdatering
Update Step Image
 • 1
 • Mens opdateringen er i gang, vises status for opdateringen i procent/tekst
 • 2
 • Klik på "Pause" for midlertidigt at stoppe opdateringen og "Genoptag" for at fortsætte opdateringen
Trin 4 Forbered bærbar enhed
Update Step Image
 • 1
 • Kopier til et SD-kort/USB-enhed
  - Kopier opdateringsfilerne, der er gemt på din harddisk,
  til et SD-kort/USB-enhed
 • 2
 • Åbn mappe
  - Tryk på knappen "Åbn mappe" for at åbne
  mappen, så du kan kontrollere de gemte filer
 • 3
 • Vælg et andet køretøj
  - Tryk på knappen "Vælg en anden bil" for at vende tilbage til
  den side, hvor du kan vælge et andet køretøj

Tip til kopiering af en opdatering til en bærbar enhed

1. Lagring på en USB-enhed eller et SD-kort - Gem den eller de opdaterede filer i den primære eller øverste
mappe (rodmappen) tilhørende den bærbare enhed