Opdatering af Navigation

PC Forbered
opdatering
PC Navigation Updater
Download
PC Start
Navigation Updater
PC Vælg Navigation
&Download
Køretøj Opdateringsvejledning

Meddelelse: Når du kopierer dine opdateringsfiler til køretøjet

1. Navigationsopdatering er mulig, når AVN(T)-systemet er tændt
- forsigtig: Opdateringen bruger køretøjets batteri. Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, før du starter en opdatering

2. Navigationssystemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis bilens motor blev slukket, eller hvis den bærbare enhed, der indeholder opdateringen,
blev fjernet under opdateringen
- Hvis motoren startes under en opdatering, kan strømmen til systemet afbrydes midlertidigt, hvilket kan påvirke dataoverførslen og filintegriteten

3. Opdatering af navigation i tomgang kan være et brud på den relevante færdselslov
- Overhold altid den lokale færdselslov, før du fortsætter med opdateringen