Prevziať Navigation Updater
Sprievodca aktualizáciou
Prevziať Navigation Updater
Kliknutím na príslušné tlačidlo vášho počítača si prevezmite program, ktorým nainštalujete aplikáciu „Navigation Updater“.
Kliknutím na tlačidlo prevzatia súhlasíte, že budete dodržiavať „Zmluvné podmienky“ pre aplikáciu.
pred aktualizáciou.

Odporúčané parametre PC

– OS: Windows 10 / 11 (32bit/64bit), macOS X 10.10 ~
– Webový prehľadávač: Microsoft Edge, Chrome, Safari
– Pevný disk: Jednotka C na pevnom disku s voľnou kapacitou viac než 1GB

Kontrolný zoznam pred aktualizáciou

– Znova si skontrolujte informácie o navigačnom systéme.
– Aktualizácia navigácie sa robí cez prenosné úložné zariadenia(USB zariadenie alebo karta SD)