Juridisk information

Användning av denna webbplats

Läs följande villkor noggrant, då användning av webbplatsen update.kia.com innebär att du samtycker till dem.

Rättigheterna till design, bilder, logotyper, foton och innehåll på denna webbplats ägs av eller är licensierade till Kia. De skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, reproducera, ändra, distribuera, återpublicera, visa, publicera eller överföra någon del av denna webbplats utan skriftligt tillstånd från Kia. Du får visa eller skriva ut enskilda sidor endast för ditt eget personliga bruk.

Ansvar

Vi försöker säkerställa att innehållet är korrekt. Men vi åtar oss inget ansvar för ditt användande av innehållet. Innehållet på denna webbplats bör endast användas i informationssyfte och du bör inte förlita dig på det för att fatta (eller avstå från att fatta) några beslut eller för att vidta (eller avstå från att vidta) några åtgärder. I synnerhet kan fordonsspecifikationer som visas på denna webbplats ändras då och då. Vi rekommenderar starkt att du besöker din närmaste Kia-återförsäljare för att inspektera fordonen personligen.

Webbplatsen är för ditt personliga bruk och får inte användas för kommersiella ändamål. Därmed kommer Kia inte under några omständigheter vara ansvarig för din vinstförlust. Kia ansvarar inte heller för eventuella förluster, såsom förslösade resurser, korruption eller förstörelse av data.

Kia ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av din oförmåga att använda denna webbplats. Kia kan inte lova att webbplatsen kommer att vara fri från avbrott, störningar eller andra fel. På grund av Internets karaktär tillhandahålls webbplatsen på en “i befintligt skick”-basis. Kia är inte ansvarig inför dig om vi inte kan tillhandahålla webbplatsen av någon anledning som ligger utanför vår kontroll.

Innehåll och annonser

Denna webbplats tillhandahåller även länkar till andra webbplatser. Eftersom Kia inte har någon kontroll över dessa webbplatser bekräftar och samtycker du till att Kia inte är ansvarig för tillgängligheten till dessa externa webbplatser och inte heller stödjer eller är ansvarig för något innehåll, annonsprodukter, tjänster eller andra material på deras webbplatser.

Ändringar i användarvillkoren

Kia kan när som helst ändra webbplatsen eller dessa villkor. Om du använder webbplatsen efter att Kia har ändrat villkoren så är du bunden till de nya villkoren. 

Konton

Vissa tjänster som erbjuds på eller genom webbplatsen kan kräva att du skapar ett konto. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din kontoinformation (inklusive lösenord) och för eventuell och all aktivitet som sker på ditt konto. Du kan komma att hållas ansvarig för förluster som Kia eller någon annan part ådrar sig på grund av att någon annan använder ditt konto. Du får aldrig använda någon annans konto utan kontoinnehavarens tillåtelse.

Integritet

Kia integritetspolicy gäller för användning av denna webbplats. För att se Kia integritetspolicy, klicka här.

Ingen olovlig eller förbjuden användning

Du får inte använda denna webbplats för något syfte som är olovligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte försöka att få obehörig åtkomst till några tjänster, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till denna webbplats, genom hackning, lösenordsutvinning eller andra metoder. Du får inte på något sätt skaffa eller försöka komma över material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig.