Актуализация на навигация

PC Подгответе се
за актуализация
PC Navigation Updater
Изтегляне
PC Стартиране на
Navigation Updater
PC Изберете навигация
&Изтегляне
Превозно средство Ръководство за актуализиране
Първа стъпка Изтеглете инсталационната програма.

Navigation Updater Изтегляне

Щракнете върху бутона за вашия компютър, за да изтеглите програмата, която ще инсталира „Navigation Updater“.
С натискането на бутона за изтегляне вие се съгласявате да спазвате„Условията за ползване“ на приложението.

преди актуализиране.

Препоръчителни спецификации на компютъра

- ОС: Windows 10 / 11 (32bit/64bit), macOS X 10.10 ~
- Уеб браузър: Microsoft Edge, Chrome, Safari
- Твърд диск: Наличният капацитет на твърдия диск на устройство
C трябва да бъде повече от 1GB

Контролен списък преди актуализиране

- Моля, потвърдете отново информацията за вашата навигационна система
- Актуализацията на навигацията се извършва чрез преносими
устройства за съхранение(USB устройство или SD карта)

Втора стъпка Инсталирайте изтегления файл.
Download Step Image

Инсталирайте изтегления файл.

Download Step Image

Изберете регион и натиснете „Напред”.

Download Step Image

Изберете марка и натиснете „Напред”.

Download Step Image

Изберете език и натиснете „Напред”.

Download Step Image

Преди да инсталирате Navigation Updater, моля, прегледайте и приемете
условията на лицензионния договор и лицензионните условия на навигационния софтуер, след това натиснете бутона „Напред“.

Download Step Image Download Step Image

Моля, изберете мястото, на което да запазите програмата,
след това натиснете бутона „Напред“, за да продължите с инсталацията.
Поставете отметка в квадратчето, за да създадете пряк път на вашия работен плот на Windows.

Втора стъпка Инсталирайте изтегления файл.
Download Step Image

Натиснете бутона „Open“.

Download Step Image

Съобщението „Can't be opened because Apple cannot check for malicious software.“ („Не може да се отвори, тъй като Apple не може да провери за злонамерен софтуер.“)
може да се появи когато инсталирате Navigation Updater.

Download Step Image

Отворете „System Preferences“ > [Security & Privacy].

Download Step Image

Натиснете бутона „Open Anyway“ на: [Security & Privacy] > [General] >
Разрешете изтеглени приложения от:

Download Step Image

Натиснете бутона „Open“.

Download Step Image

Инсталиране на изтегления файл.

Download Step Image

Изберете регион и натиснете „Напред”.

Download Step Image

Изберете марка и натиснете „Напред”.

Download Step Image

Изберете език и натиснете „Напред”.

Download Step Image

Преди да инсталирате Navigation Updater, моля, прегледайте и приемете
условията на лицензионния договор и лицензионните условия на навигационния софтуер, след това натиснете бутона „Напред“.

Download Step Image
Download Step Image

Щракнете върху бутона „Завършване“, за да завършите инсталацията.

Download Step Image

Стартирайте Navigation Updater.