Актуализация на навигация

PC Подгответе се
за актуализация
PC Navigation Updater
Изтегляне
PC Стартиране на
Navigation Updater
PC Изберете навигация
&Изтегляне
Превозно средство Ръководство за актуализиране
Първа стъпка Стартиране на Navigation Updater
Update Step Image

Моля, стартирайте Navigation Updater, като щракнете двукратно върху прекия път на вашия работен плот.