Актуализация на навигация

PC Подгответе се
за актуализация
PC Navigation Updater
Изтегляне
PC Стартиране на
Navigation Updater
PC Изберете навигация
&Изтегляне
Превозно средство Ръководство за актуализиране
Първа стъпка Изберете навигация
Update Step Image

Търсене по име на превозно средство/модел

 • 1
 • Въведете наименованието на модела на Вашата навигация name или версията на софтуера (Можете, също така, да търсите Вашия автомобил по годината на модела или като просто кликнете с мишката)
 • 2
 • Изберете вашата информация от падащия списък
 • 3
 • Изберете модела на Вашия автомобил
 • 4
 • Щракнете върху „OK“, за да видите информацията за превозното средство
 • ※ Вижте информация за версията на софтуера в Настройки
  > Информация за системата > SW информация или
  настройки > Информация за системата > Информация
  за версията
  Подлежи на незначителни вариации в зависимост от
  автомобила
Update Step Image

Потвърдете автомобила си

 • 1
 • Проверете дали избраният автомобил е правилен
 • 2
 • Изберете местоположение, на което да запазите файловете/данните за актуализация
 • 3
 • Щракнете върху „Промяна на автомобил“, ако трябва да смените автомобила си
 • 4
 • Щракнете върху „Напред“
Втора стъпка Избиране на местоположение за съхранение
Update Step Image
 • 1
 • Изберете местоположение, на което да запазите файловете/данните за актуализация
 • 2
 • Щракнете „OK“, за да преминете към следващата стъпка.
 • ※ Дори ако изберете място за съхранение на
  SD картата/USB, файловете временно се записват
  на твърдия диск и след това се копират на
  SD картата/USB. Проверете дали твърдият диск има
  достатъчно място за съхранение, преди да продължите
  с актуализацията
Трета стъпка Актуализация
Update Step Image
 • 1
 • Докато актуализацията е в ход, тя се показва в проценти/текст
 • 2
 • Щракнете върху „Пауза“, за да спрете временно актуализацията, и „Продължаване“, за да продължите да актуализирате
Четвърта стъпка Подгответе преносимо устройство
Update Step Image
 • 1
 • Копиране на SD карта/USB устройство
  - Копирайте файловете за актуализация, записани на
  вашето устройство с твърд диск, на SD карта/
  USB устройство
 • 2
 • Отваряне на папка
  - Натиснете бутона „Отваряне на папка“, за да отворите
  папката и да проверите записаните файлове
 • 3
 • Избиране на друго превозно средство
  - Натиснете бутона „Изберете друг автомобил“,
  за да се върнете на страницата, където можете да
  изберете различно превозно средство

Съвети за копиране на актуализация на преносимо устройство

1. Запазване на USB устройство или SD карта - Запазете осъвременения(те) файл(ове) в основната/
най-горната (root) директория на Вашето преносимо
запаметяващо устройство