Уведомления

Превозното средство на изображението е концептуален автомобил, за който не може да бъде предоставена информация за разхода на гориво и емисиите на CO₂.

Update Notice List
Тип Заглавие Дата Изгледи
Навигация Навигационна карта и актуализация на софтуера, декември 2022 г 07-Dec-2022 372
Навигация [Стандартна навигация Gen5W] Ръководство за OTA актуализация
(само за целевия модел)
14-Nov-2022 306
Общ Уведомление за прекратяване на актуализациите за
Standard-class Gen1 Navigation моделите
07-Dec-2022 80
Навигация Промяна на логиката за навигация на свързания маршрут (Алтернативна опция) 25-Mar-2022 189
Навигация Ръководство за смяна на SD картата за навигация за Standard Gen4 и Premium Gen2 12-Nov-2021 242