Актуализация на навигация

PC Подгответе се
за актуализация
PC Navigation Updater
Изтегляне
PC Стартиране на
Navigation Updater
PC Изберете навигация
&Изтегляне
Превозно средство Ръководство за актуализиране

Забележка: Когато копирате вашите файлове за актуализация на превозното средство

1. Актуализацията на навигацията е възможна, докато системата AVN(T) е включена
- Внимание: Актуализацията използва батерията на автомобила. Моля, уверете се, че батерията е достатъчно заредена,
преди да започнете актуализация

2. Навигационната система може да не работи правилно, ако двигателят на автомобила е бил изключен или преносимото устройство,
съдържащо актуализацията, е било премахнато по време на актуализиране
- Ако двигателят е стартиран по време на актуализация, захранването на системата може да бъде прекъснато за момент,
което може да повлияе на прехвърлянето на данни и целостта на файла

3. Актуализирането на навигацията по време на празен ход може да наруши съответното регулиране на движението
- Моля, спазвайте местните правила за движение, преди да продължите с актуализацията